SpareBanker.COM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Statistisk sentralbyrå Formue: Halvparten av husholdningene har over en million i nettoformue

Formue: Halvparten av husholdningene har over en million i nettoformue

+ 4
+ 4


Av Jon Epland og Mads Kirkeberg

Når ligningsverdien på boligen blir erstattet med en beregnet markedsverdi, øker gjennomsnittlig nettoformue blant norske husholdninger fra om lag 270 000 kroner til 1,6 millioner kroner i 2009. Basert på disse beregningene var gjennomsnittlig bruttoformue på vel 2,5 millioner kroner. Verdien av egen bolig utgjør to tredjedeler av norske husholdningers bruttoformue. Gjennomsnittlig gjeld var på vel 900 000 kroner, tilsvarende 37 prosent av husholdningenes bruttoformue.

Det kommer fram i rapporten Wealth Distribution in Norway. Evidence from a New Register-Based Data Source. Rapporten gjør rede for oppbyggingen av den nye statistikken og viser også eksempler på hvordan formuesfordelingen er, basert på de nye dataene.
Stort avvik mellom ligningsverdi og markedsverdi

Det har lenge vært en svakhet ved Statistisk sentralbyrås formuesstatistikk at en ikke har hatt opplysninger om de reelle verdiene på det klart viktigste formuesobjektet til norske husholdninger – boligen. Statistikken har så langt vært basert på likningsverdiene fra selvangivelsen, som ligger klart lavere enn det som er boligens faktiske verdi.

Statistisk sentralbyrå har utviklet en modell hvor en kan estimere en markedsverdi på alle landets boliger. Statistikk basert på slike beregninger publisert i oktober 2011 viser at den samlede norske boligmassen hadde en verdi på 3600 milliarder kroner i 2009. Dette står i sterk kontrast til skattestatistikken som viste ligningsverdi på 669 milliarder kroner på alle boliger for samme år. Les saken 3600 milliarder i boligformue (http://www.ssb.no/vis/magasinet/blandet/art-2011-10-24-01.html)


Modellen som benyttes for å estimere boligenes markedsverdi tar utgangspunkt i boligomsetninger i perioden 2004-2009, og beregner gjennomsnittlig kvadratmeterpris for ulike boligtyper, avhengig av størrelse, alder og beliggenhet. Metoden er gjort nærmere rede for i Thomassen og Melby (2009), Kostøl og Holiløkk (2010) og Holiløkk og Solheim (2011).
Mange husholdninger med høy nettoformue

De nye formuesberegningene viser at mange husholdninger har en betydelig nettoformue. Nær halvparten (48 prosent) av alle landets 2,1 millioner husholdninger hadde i 2009 en nettoformue som var på en million kroner eller mer. Basert på ligningsverdier var det bare hver sjette husholdning som hadde så høy nettoformue.

De nye tallene viser at drøyt 21 prosent av husholdningene hadde negativ nettoformue, det vil si at gjelden overstiger summen av all real- og finanskapital. Til sammenligning viste ligningstallene at halvparten av husholdningene hadde negativ nettoformue. Det er først og fremst blant yngre husholdninger med egen bolig at flere nå kommer ut med positiv nettoformue.

Les mer:

 

Add comment

Security code
RefreshFinn din bank

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS Feed

Finn ut hvor mye DU kan spare


type=#ja-content